Mua trước trả sau

       Máy để ở chế độ Tắt hoặc Rung, tôi có nghe thấy âm báo thức không?

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Báo thức được lập trình phát âm thanh ngay cả trong những tình huống này. Từ menu ứng dụng, truy cập ứng dụng Báo thức để cài đặt.