Mua trước trả sau

       Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

       vào ngày 17/05/2016 • 0 câu trả lời • 41 lượt xem

       Sẽ có nhiều kích thước to nhỏ khác nhau, để thực hiện việc thay đổi như sau:

       1. Từ màn hình ứng dụng, vào "Cài đặt"

       Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

        

       2. Chọn tiếp mục "Hiển thị"

       Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

        

       3. Chọn "Kích thước phông chữ"

       Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30

        

       4. Tích chọn kích thước mong muốn

       Hướng dẫn thay đổi kích thước phông chữ trên Lenovo Tab 2 A7-30