Mua trước trả sau

       Sử dụng Google Maps khi không thể kết nối internet

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Chế độ này cho phép người dùng lưu bản đồ để xem Offline khi không kết nối Internet.

        

       Bước 1: Bạn truy cập Bản đồ.

        

        

       Bước 2: Nhập vào địa điểm bạn cần đến ở ô Tìm kiếm.

        

        

       Bước 3: Ở dưới cùng chạm vào thanh có tên nơi bạn đang tìm kiếm.

        

        

       Bước 4: Chọn Lưu bản đồ để sử dụng ngoại tuyến.

        

        

       Bước 5: Chọn Lưu.

        

        

       Bước 6: Nhập tên bản đồ, chọn Lưu.

        

        

        

       Lưu ý: Bạn vẫn cần thực hiện việc kết nối Internet và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn để thực hiện việc tìm kiếm lần đầu.