Mua trước trả sau

       Hiển thị thông tin chủ sở hữu trên màn hình khóa

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Bảo mật.

        

        

       Bước 2: Chọn Thông tin chủ sở hữu.

        

        

       Bước 3: Chọn Hiển thị th.tin chủ sở hữu trên màn hình khóa và nhập thông tin bạn muốn hiển thị.