Mua trước trả sau

       Tắt các ứng dụng không cần thiết

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings Apps.

        

        

       Bước 2: Vuốt màn hình sang bên trái, chọn ALL.

        

        

       Bước 3: Chọn ứng dụng không cần thiết, chọn  Uninstall.

        

        

       Bước 4: Chọn “OK”.