Mua trước trả sau

       Kiểm tra phiên bản phần mềm Lenovo A850

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Thiết lập --- thiệu về điện thoại ---- phiên bản infos

        lenovo