Mua trước trả sau

       Thêm/ Bớt Widgets trong Notification Center

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Vuốt từ trên xuống để mở Notification Center.

        

        

       Bước 2: Chọn Edit.

        

        

       Bước 3: Chọn Widgets mà bạn muốn Edit.