Mua trước trả sau

       Thêm bàn phím mới

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập vào Settings > General > Keyboard.

        

        

       Bước 2: Chọn Keyboards.

        

        

       Bước 3: Chọn Add New Keyboard.

        

        

       Bước 4: Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thêm.