Mua trước trả sau

       Phụ đề và chú thích trong ứng dụng video

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Accessibility.

        

        

       Bước 2: Chọn Subtitles & Captioning.

        

        

       Bước 3: Chọn Closed Captions + SHD.

        

        

       Bước 4: Kéo “On”.