Mua trước trả sau

       Bật Night Mode cho tất cả các ứng dụng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > General.

        

        

       Bước 2: Chọn Accessibility.

        

        

       Bước 3: Chọn Invert Colors.

        

        

       Bước 4: Kéo “On”.