Mua trước trả sau

              Tắt tính năng nhập văn bản nhanh với QuickType trong Messages

              vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

              Bước 1: Bạn truy cập Messages. Chọn và giữ biểu tượng hình quả địa cầu bên cạnh bàn phím.

               

               

              Bước 2: Chọn Predictive.

               

               

              Bước 3: Kéo “On”.