Mua trước trả sau

       Bật hoặc tắt Đọc Văn bản tự động trên iPad Air Wifi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc Văn bản tự động.