Mua trước trả sau

       Đồng bộ tài khoản Google cài đặt Gmail

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Truy cập vào Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản.

        

        

       Bước 2: Chọn Google.

        

        

       Bước 3: Nhập Tên, Email, Mật khẩu và Mô tả rồi chọn Tiếp theo.