Mua trước trả sau

       Kiểm tra sô IMEI trên HTC One

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Vào Setting > About > Phone identity để xem các thông tin này. Hoặc mở bàn phím của ứng dụng gọi điện và nhập *#06# để xem số IMEI.