Mua trước trả sau

       Nâng cao khả năng truy cập web

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > ALL SETTINGS > Accessibility.

        

        

       Bước 2: Chọn Enhance web accessibility.

        

        

       Bước 3: Chọn Allow

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU