Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc cho máy

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > ALL SETTINGS > Reset to factory setting.

        

        

       Bước 2: Chọn Factory data reset.

        

        

       Bước 3: Chọn RESET PHONE.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU