Mua trước trả sau

       Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp Usb

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > ALL SETTINGS >  More wireless.

        

        

       Bước 2: Chọn USB Internet.

        

        

       Bước 3: Chọn phiên bản Windows PC bạn đang sử dụng.

        

        

       Bước 4: Chọn Next.

        

        

       Bước 5: Chọn Done.