Mua trước trả sau

              Vô hiệu hóa các hiệu ứng động để tiết kiệm pin cho máy

              vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

              Bước 1: Bạn truy cập Settings > All settingsDeveloper options.

               

               

              Bước 2: Chọn Window animation scale > Animation off.

               

               

              Bước 3: Chọn Transition animation scale > Animation off.

               

               

              Bước 4: Chọn Animator duration scale > Animation off.

               

               

              SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU