Mua trước trả sau

       Kích hoạt tính năng tùy chọn nhà phát triển

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Giới thiệu về điện thoại.

        

        

       Bước 2: Chọn Số phiên bản từ 5 đến 7 lần liên tục.

        

        

       Bước 3: Đến khi xuất hiện thông báo Bạn đã là nhà phát triển thì dừng lại.