Mua trước trả sau

       Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ Bảo mật.

        

        

        Bước 2: Chọn Khóa màn hình.

        

        

       Bước 3: Chọn Mật khẩu.

        

        

       Bước 4: Chọn Tiếp tục.

        

        

       Bước 5: Chọn “OK”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU