Mua trước trả sau

       Gỡ bỏ ứng dụng

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập ALL SETTINGSApps.

        

        

       Bước 2: Vuốt sang trái, chọn ALL.

        

        

       Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ.

        

        

       Bước 4: Chọn Uninstall.