Mua trước trả sau

       Bật tính năng phát Wi-Fi qua Bluetooth

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Mạng > Điểm truy cập Internet & Mạng.

        

        

       Bước 2: Chọn Điểm truy cập Internet qua Bluetooth.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”.