Mua trước trả sau

       Thiết lập giới hạn quá trình nền

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Tùy chọn nhà phát triển.

        

        

       Bước 2: Chọn Giới hạn quá trình nền.

        

        

       Bước 3: Chọn giới hạn quá trình nền mà bạn muốn.