Mua trước trả sau

       Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt toàn bộ > Thêm.

        

        

       Bước 2: Chọn USB Internet  & điểm truy cập di động.

        

        

       Bước 3: Chọn Portable WLAN hotspot.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU