Mua trước trả sau

       Thiết lập thời gian sáng của màn hình

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > All settings > Display.

        

        

       Bước 2: Chọn Sleep.

        

        

       Bước 3: Chọn chế độ Sleep mà bạn muốn.