Mua trước trả sau

       Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > All settingsSecurity.

        

        

        Bước 2: chọn Screen lock.

        

        

       Bước 3: Chọn Mixed password.

        

        

       Bước 4: Chọn Continue.

        

        

       Bước 5: Chọn “OK”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU