Mua trước trả sau

       Thiết lập mật khẩu để bảo vệ điện thoại

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > All settings Security.

        

        

        Bước 2: chọn Screen lock.

        

        

       Bước 3: Chọn PIN.

        

        

       Bước 4: Chọn Continue.

        

        

       Bước 5: Nhập lại mật khẩu, chọn “OK”.