Mua trước trả sau

       Bật tính năng Google dịch khi truy cập Chrome

       vào ngày 12/04/2016 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Chrome trên màn hình.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng cảm ứng ở góc dưới bên trái màn hình, chọn Settings.

        

        

       Bước 3: Chọn Content settings.

        

        

       Bước 4: Chọn Google Translate.

        

        

       Bước 5: Kéo “ON”.