Mua trước trả sau

       Để xem tin nhắn trên FPT VI

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       1. Từ trang chủ, chọn Tin nhắn

       2. Chọn tin nhắn cần xem