Mua trước trả sau

       Di chuyển phím tắt trên FPT TABLET WIFI V

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Nhấn và giữ đối tượng cần di chuyển và kéo tới vị trí mong muốn