Mua trước trả sau

       Quay video trên FPT F81

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       1. Từ trang chủ, chọn Camera

       2. Hướng ống kính vào đối tượng cần quay, nhấn Quay để quay hoặc dừng