Mua trước trả sau

       Để thêm phím tắt vào FPT F60

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Nhấn và giữ các ứng dụng, tiện ích trong màn hình menu, thả ứng dụng đó vào vị trí trống bất kì trên màn hình trang chủ