Mua trước trả sau

       Thêm liên lạc trong FPT F55

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Từ Danh bạ ngoài màn hình chính

       1. Chọn biểu tượng

       2. Chọn nơi lưu liên lạc

       3. Nhập tên, số điện thoại,…

       4. Chọn Xong để lưu