Mua trước trả sau

       Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Khác.

        

        

       Bước 2: Chọn Điểm truy cập Wi-Fi.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”.