Mua trước trả sau

       Bật tính năng thông báo khi nhận Email mới

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Email trên màn hình.

        

        

       Bước 2: Chọn Settings.

        

        

       Bước 3: Chọn mục Email của bạn.

        

        

       Bước 4: Chọn Email notifications.

        

        

       Bước 5: Kéo "ON".