Mua trước trả sau

       Biến điện thoại thành điểm phát Wifi

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Thêm nữa.

        

        

       Bước 2: Chọn Chia sẻ mạng di động.

        

        

       Bước 3: Chọn Trạm Phát Wi-Fi Di Động.

        

        

       Bước 4: Kéo “ON”.