Mua trước trả sau

       Kích hoạt tính năng gỡ lỗi USB

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Developer options.

        

        

       Bước 2: Chọn USB debugging.

        

        

       Bước 3: Chọn “OK”.