Mua trước trả sau

       Thiết lập tùy chọn cài đặt nhanh

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > ASUS customized settings.

        

        

       Bước 2: Chọn Quick settings options.

        

        

       Bước 3: Chọn các công vụ và các mục hiển thị trên cửa sổ cài đặt nhanh.