Mua trước trả sau

       Khôi phục cài đặt gốc (factory reset) trên Ainol Numy 3G Vegas Dual

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Vào Cài đặt > Sao lưu & đặt lại > Đặt lại máy tính bảng