Mua trước trả sau

       Cài đặt tiếng Việt cho Ainol Novo 8 Advance Mini

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bạn vào Cài đặt (Settings) > Language & input > Language  và chọn Tiếng Việt để hiển thị bằng tiếng Việt, hoặc bạn cũng có thể lựa chọn các ngôn ngữ khác cho thiết bị của mình.