Mua trước trả sau

       Thay đổi ngôn ngữ và tùy chọn văn bản trên Acer Switch 10 500G/Win 8

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời • 0 lượt xem

       Bạn truy cập Apps >>> Settings >>> Language & input.