Mua trước trả sau

       Điều chỉnh kết nối dữ liệu điện thoại trên Acer Switch 10 500G/Win 8

       Bạn làm như sau: APPS >>> Settings >>> Mobile networks
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Thiết lập cài đặt âm thanh trên máy Acer Switch 10 500G/Win 8

       Truy cập Apps >>> Settings >>> Audio profiles
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Thay đổi ngôn ngữ và tùy chọn văn bản trên Acer Switch 10 500G/Win 8

       Bạn truy cập Apps >>> Settings >>> Language & input.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Thiết lập cài đặt ngày giờ trên Acer Switch 10 500G/Win 8

       Bạn làm như sau: truy cập Apps >>> Settings >>> Date & time.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Kiểm tra cập nhật hệ thống Acer Switch 10 500G/Win 8

       Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> System updates >>> Check now.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Reset máy tính bảng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Truy cập Settings >>> chọn Backup & reset >>> Factory data reset, chọn Reset tablet và cuối cùng chọn Erase everything để fomat máy.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Kiềm tra phiên bản hệ điều hành của máy Acer Switch 10 500G/Win 8

       Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Kiểm tra ID máy Acer Switch 10 500G/Win 8

       Truy cập Apps >>> Settings >>> About tablet >>> Device Information
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Vô hiệu hóa và kích hoạt Wifi trên Acer Switch 10 500G/Win 8

       Vô hiệu hóa Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, sau đó bỏ dấu tích ở Wi-fi và vô hiệu hóa nó. Kích hoạt lại Truy cập Apps >>> Settings >>> Wireless & networks, tíc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       Loại bỏ một icon bất kì ở màn hình trang chủ trên Acer Switch 10 500G/Win 8

       Để thực hiện việc Remove icon bạn làm như sau: Nhấn và giữ icon đó mãi đến khi xuất hiện lựa chọn “Remove”. Kéo icon đã chọn vào mục Remove là xong.
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Acer Switch 10 500G/Win 8

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU