Mua trước trả sau

       Minh mua laptop tại FPT muốn bảo hành thì cần mang theo giấy tờ gì ?

       Dang Hieu
       vào ngày 07/04/2015 câu trả lời • 6 lượt xem

       Máy mình bị lỗi plugged in, not charging. Mình muốn mang đến FPT khắc phục cho mình thì mình cần mang theo những giấy tờ gì ?