Mua trước trả sau

       Cần bao nhiêu quả bóng bàn để nhét vừa một chiếc xe Bus

       Linh Còi
       vào ngày 03/09/2014 • 0 câu trả lời • 143 lượt xem

       Cần bao nhiêu quả bóng bàn để nhét vừa một chiếc xe Bus

       Cần bao nhiêu quả bóng bàn để nhét vừa một chiếc xe buyt

       Ai có kết quả của câu trả lời này không ạ?  Xin chỉ giáo!