Mua trước trả sau

       help on FPT F69 của bạn e bị xóa mất flie cài đặt

       YAnq Siu ChÓc RiKa
       vào ngày 27/11/2014 • 0 câu trả lời • 326 lượt xem

       con FPT F69 của bạn e bị xóa mất flie cài đặt và trình quản lý chạy, h phải làm sao, nó bị treo logo, nếu up rom thì xin bản gốc o đâu, mong dc tloi sớm!!

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU