Mua trước trả sau

       điện thoại có thời gian chờ lâu

       asuszenfone
       vào ngày 03/09/2014 • 0 câu trả lời • 0 lượt xem

       Mọi người cho mình hỏi điện thoại có thời gian chờ lâu nhất hiện nay là dòng sản phẩm nào?