Mua trước trả sau

       nâng cấp core

       hùng
       vào ngày 05/10/2016 câu trả lời • 8 lượt xem

       có thể nâng cấp core i5 lên core i7 được không?