Mua trước trả sau

       khong vào google được

       Guest
       vào ngày 16/07/2016 câu trả lời • 39 lượt xem

       v​ào google để dòng chữ không có kết nối Internet đã xảy ra sự cố với máy chủ proxy hoặc địa chỉ không chính xác