Mua trước trả sau

              Hướng dẫn thay đổi kiểu đồng hồ ngoài màn hình khóa trên Sony Xperia M5 Dual

              vào ngày 16/05/2016 câu trả lời • 111 lượt xem

              Để thay đổi kiểu đồng hồ ngoài màn hình khóa, thực hiện như sau:

              1. Từ màn hình ứng dụng, chọn "Cài đặt"

              Hướng dân thay đổi đồng hồ ngoài màn hình khóa trên Sony Xperia M5 Dual

               

              2. Chọn tiếp vào "Cá nhân hóa"

              Hướng dân thay đổi đồng hồ ngoài màn hình khóa trên Sony Xperia M5 Dual

               

              3. Chọn mục "Đồng hồ"

              Hướng dân thay đổi đồng hồ ngoài màn hình khóa trên Sony Xperia M5 Dual

               

              4. Tích chọn vào kiểu đồng hồ muốn đặt

              Hướng dân thay đổi đồng hồ ngoài màn hình khóa trên Sony Xperia M5 Dual