Mua trước trả sau

       Bảo hành 2 năm là sao, 1 năm apple, 1 năm fpt hay sao? Căn cứ nào tính thời hạn bảo hành vây?

       29 ngày trước câu trả lời • 33 lượt xem

       Bảo hành 2 năm là sao, 1 năm apple, 1 năm fpt hay sao? Căn cứ nào tính thời hạn bảo hành vây?